Проект

Написана от Mas­ter. Posted in More

Проект: Веганство за здраве, сила, красота и опазване на природата

Силата на човешкият дух има неограничени възможности


Съдържание:

1. Увод

2. Цели на проекта

3. Подпроекти:

3.1 Подпроект 1: Seven Sum­mits Vegan

3.2 Подпроект 2: Speed x 14 x 8000 x Vegan

4. Изводи и заключение


1. Увод

Да мечтаеш означава да бъдеш дързък, смел, безстрашен, разумен и най-​вече да вярваш в себе си. Да имаш ясна визия, защо искаш да осъществиш тази мечта, защо е важно за теб, защо е важно за останалите хора, защо е важно за планетата, за природата и света като цяло. Разликата от това да имаш мечта и това да сбъднеш тази мечта зависи от силата на духът ти– вярата в теб, колко силно искаш да постигнеш тази мечта и какъв труд би положил за да се осъществи. Тази божествена Сила на духът движи нас към нови хоризонти, както и цялото човечество.

Аз се казвам Атанас Скатов и съм роден на 11.03.1978 г. в гр. Сливен. По образование– инженер-​агроном по Растителна защита– Магистърска степен в Аграрен университет – Пловдив. През 2005 г. защитих докторат и бях удостоен с академична степен „Доктор“ на селскостопанските науки от Хумболдт университет – Берлин, Германия. Работил съм като научен сътрудник в България и Германия, като университетски преподавател в София и като мениджър и ръководител в частния сектор на България и Германия.

От няколко години провеждам един експеримент с мен и тук ще Ви разкажа на кратко за него. Нямам претенции, че всичко което правя е правилно и трябва всички да ме последват. Дори напротив, радвам се на критики и дискусии, понеже тогава се доближаваме по-​близо до истината. Света се променя всеки ден, както и ние самите се променяме и нищо не може да бъде крайно като изказване и действия.Важно е човек да има правилната информация и сам да вземе решение.

Експеримента представлява тестване на човешкия организъм при висока степен на физическа и психическа натовареност без употреба на храна от животински произход. Най-​важно е да разбера дали този режим на хранене е подходящ за нас хората, защото по този начин ще можем да намалим значително и дори преустановим консумацията на животни, което е свързано не само с много предимства и ползи за здравето на човека, но тук става въпрос да предпазим планетата от глобално замърсяване и намиране на изход с изхранването на постоянно увеличаващата се популация от хора на планетата Земя. Селскостопанските площи, върху които отглеждаме нашата храна и тази на животните с които се храним, са ограничени и въпреки че се създават нови селскостопански площи в някои райони, то в други тези площи се урбанизират и преминават в друг статут на ползване, най-​вече промишлен и жилищен. Така или иначе селскостопанските площи не могат да нарастват безкрайно, ограничени са. Населението обаче може да нараства докато има с какво да се изхранва. По-​голямата част от селскостопански площи и пасища са за храна на животните. Ако се намали консумацията на месо и животинска продукция, ще има много повече площи за растителна храна за хората и така населението на земята може да нараства двойно повече. Другият много важен факт е, че промишленото гледане на животни е много голям замърсител на планетата. Разрушаването на озоновият слой се дължи най-​вече на метана, който се отделя от храносмилателната система на животните. По данни на ООН дела на парниковите газове при отглеждането на животни е около 50%. На планета се отглеждат и изяждат годишно милиарди животни, които консумират 23 от питейната вода и допринасят за замърсяване на водите и цялата планета. Също така за да се задоволи пазара на месо и животински продукти все повече гори и джунгли се превръщат в пасища или се използват за нуждите на животновъдството. Този отрасъл се превръща в най-​големият консуматор на питейна вода и използване на природните ресурси. Изтребването и експлоатирането на животните от човека е друга важна тема, която в момента не искам да коментирам. Тази планета е убежище за всички животински видове и човека и всеки трябва да има равен шанс да живее на нея без да бъде отглеждан за консумация от човека. За мен е много важно всеки да се храни според вътрешните си убеждения, морал и ценностна система.

За целите на експеримента от началото на 2012 г. изключих от менюто си всякаква животинската храна, с изключение на плелния мед, но от 1 Май 2015 г. спрях и него. Доста преди това, от януари 2007 г. бях спрял консумацията на животинско месо (от декември 2009 г. и това на риба).

За да тествам организма си физичеки и психически избрах планинарството и височинния алпинизм, защото те изискват силна физика и психика и предприех първия си подпроект– „SE7EN SUM­MITS VEGAN“,в последствие и втория подпроект– „Speed x 14 x 8000 x Vegan”, за които може да намерите повече информация по – надолу. За мен планината е нещо много специално, където открих всичко от което имам нужда. Там се чувствам свободен, балансиран, в комфорт със себе си и мога да размишлявам върху всичко, което ме вълнува и да намеря отговори на въпросите, които си задавам. Вярвам, че не само на мен планината помага да се чувствам добре, да ме зарежда с енергия и да ме учи, а и на много други хора. Затова мога само да препоръчам на тези които още не са се докоснали до магията на планината, а имат желание, просто да го направят. Един поход, малък преход.…ако им хареса да продължат. Ако не е тяхното място, просто да намерят своето място. Всеки има свое място на планетата, където се чувства добре, балансиран и в хармония със себе си и заобграждащата го среда.

До лятото на 2010 г. не извършвах почти никаква физическа активност, последно се бях занимавал със спорт през 90-​те години, докато бях ученик. За мен е важно да покажа, как един обикновен човек, който никога не е спортувал и няма треньори, водачи, учители, мениджъри и опит в планината, може да постигне желаните резултати докато консумира изцяло храна, която не е с животински произход. От 01 Януари 2012 година започнах тренировки и подготовката за изкачване на едни от най – високите върхове на нашата планета. Тренировките се провеждат както в България, така и в чужбина. Започнах тренировки с бързо планинско ходене с лека или тежка раница, бягане, колоездене и йога, а в последствие включих плуване и катерене.

С оглед да следя физическото си състояние се подлагам на подробни медицински и лабораторни изследвания няколко пъти в годината. Допълнително водя дневник с описание на физическата натовареност, консумираната храна по вид и количество и други важни подробности

4. Цели на проекта

Целта ми е да покажа на повече хора, че има и друг начин на живот освен най-​разпространения. Че след като човек, който никога не е спортувал преди, може да се справи с едно от най-​големите натоварвания – височинния алпинизъм, значи и без животински продукти се живее пълноценно. Зад всичко това прозира Силата на духа и неограничените човешки възможности.

Основната цел на настоящия проект е, да се провери не само дали липсата на животинска храна в менюто на човека ще се отрази неблагоприятно на неговите физически и психически качества, а и да се провери дали без консумация на храна с животински произход, човешкият организъм може да постигне високи физически и психически резултати.

Друга цел на проекта е, да се покаже че няма невъзможни неща и всичко е постижимо, ако вярваш в него и положиш необходимият труд за това. Да изследваме собственото си тяло и да открием кое е най-​добре за него, като се опитаме максимално да опазваме околната среда и да живеем в хармония със себе си и природата. Да вярваме в себе си и в силата на нашите възможности.

Да търся границите на човешките възможности и границите на вегана, които са пряко свързани със Силата на духът и вярата в неограничените възможности, са мой основен приоритет. Всичко първо трябва да се случи в главата и да повярваме в него и след това да го приложим и на практика.

3. Подпроекти:

3.1. Подпроект 1: „SE7EN SUM­MIT VEGAN” — Изкачване на Седемте континентални първенци на нашата планета без консумация на животинска храна

Начало на проекта: 01.01.2013г.

Край на проекта: 20.06.2017г.

Цели на подпроекта:

– Изкачване на най – високите върхове на всеки от седемте континента на Земята (за първи път от веган);

– Изкачване на връх Еверест от веган (за първи път в света);

Първоначална подготовка:

За да вляза в спортна форма и да се подготвя физически и психически за континенталните първенци участвах през 2012 година:

– Първо място на „24-​часов маратон по планинско колоездене“ с партньора си;

– Трето място на велорали купа „Мургаш” – планинско колоездене, 63 км, с +2500 денивелация с партньора си;

– Преминаване на Ком — Емине за трети път;

100 км. планинско ходене „Алеко“ за 17 часа;

– Обиколка на Витоша 100 км. с колело за 5 часа и 27 минути;

– Скоростно качване на седемте първенци на България за 5 дни;

– Седмо място в ХСо Адвенчър Къп 2012 г.: (256 км, 3 дни, 7 дисциплини);

– Солово достигане на 6900 м. височина на връх Ленин — 7132 м., Памир;

– Изкачване на първенеца на Германия вр. Цугшпидце — 2962 м. от Гармиш-​Партенкирхен, 25 км., + 2570 м. за 6 часа и връщане същия ден (50 км за 11 часа)

Резултати на подпроект 1:

• Изкачване на първенеца на Африка връх Ухуру — 5895 м. на 10.01.2013 г;

• Изкачване на първенеца на Европа връх Елбрус — 5642 м. на 06.07.2013 г.;

• Солово изкачване на първенеца на Южна Америка връх Аконкагуа – 6962 м. на 04.01.2014 г. за 51 часа от входа на парка до върха и общо време на експедицията 72 часа.

• Изкачване на най-​високия връх на планетата — Еверест 8848м на 24.05.2014 г. и слизане до лагер АВС 6440 м в същия ден; Първият веган в света изкачил връх Еверест.

• Изкачване на най-​високия връх на Австралия и Океания– Карстенц пирамид 4884м. на остров Нова Гвинея на 19.11. 2014г.;

• Изкачване на най-​високия връх на Антарктида– Винсън Масив, 4892м. на 22.12.2014г;

С изкачването на връх Винсън Масив на 22 декември 2014г са преодолени 6 континентални първенци– на Африка, Европа, Южна Америка, Азия, Австралия и Океания и на Антарктида за по-​малко от 2 години.

• Изкачване на най-​високия връх на Северна Америка– Денали, 6194м. на 20.06.2017г;

С изкачването на връх Денали на 20 юни 2017 година Атанас Скатов преключи успешно първият си проект с изкачване на Седемте континентални първенци. С това той стана първия българин и първия веган в света с такова постижение.

3.2. Подпроект 2: “Speed x 14 x 8000 x Vegan”- Скоростно изкачване на 14-​те най-​високи върхове на нашата планета над 8000 метра без консумация на храна от животински произход

На нашата планета съществуват 14 върха с височина над 8 000 метра над морското равнище. Известни са под името “14-​те осемхилядници”:

Връх

Височина в м

Планина

Държава

1.

Everest

8848

Himalaya

Nepal/​China

2.

K2

8611

Karakorum

China/​Pakistan

3.

Kanchendzonga

8586

Himalaya

Nepal/​India

4.

Lhotse

8516

Himalaya

Nepal/​China

5.

Makalu

8485

Himalaya

Nepal/​China

6.

Cho Oyu

8188

Himalaya

Nepal/​China

7.

Dhaulagiri

8167

Himalaya

Nepal

8.

Manaslu

8163

Himalaya

Nepal

9.

Nanga Parbat

8125

Himalaya

Pakistan

10.

Ana­purna I

8091

Himalaya

Nepal

11.

Gasher­brum I

8080

Karakorum

China/​Pakistan

12.

Broad Peak

8051

Karakorum

China/​Pakistan

13.

Gasher­brum II

8034

Karakorum

China/​Pakistan

14.

Shishapangma

8027

Himalaya

China

Всичките 14 осемхилядника се намират в Азия в Хималаите и Каракорум.

Начало на проекта: 01.09.2015г.

Край на проекта: 31.12.2020г.

История на изкачването на 14-​те най-​високи върха на нашата планета:

Първия човек, осъществил този проект е Райнхолд Меснер през 1988г. Били са му нужни 18 години, за да изкачи всичките 14 върха без използване на изкуствен кислород. За тези 27 години успяват общо 34 човека към днешна дата да стъпят на всичките 14 върха, между които има и 3 жени. От тези 34 човека 14 не са използвали изкуствен кислород при изкачванията. Най-​бързото изкачване на 14-​те върха до момента е осъществено за 8 години. За изкачване на всеки един от тези върхове е нужна много добра физическа и психическа подготовка, както и заплащане на такса за върха и включване в експедиция. За изкачване на всичките върхове са нужни огромни средства и то при положение че бъдат изкачвани от първи опит, което досега не се е случило с нито един алпинист, успял да завърши проекта си.

Цели на подпроект 2:

1. Изкачване на 14-​те осем хилядници от веган; (за първи път в света)

2. Изкачване на 4-​ри осем хилядника в един сезонза 100 дни; (за първи път в света)

3. Изкачване на 14 осем хилядника за по-​малко от 6 години или колкото може по-​бързо от веган, за да се натовари тялото на възможно максимална степен. (за първи път в света)

Всички набелязани цели не са постигани досега дори и от човек с общ „нормален“ режим на хранене и професионална алпийска подготовка.

Временни резултати на подпроект 2

– На 01.10.2015г, в 5.50 часа непалско време достигнах успешно връх Манаслу, 8165м в Хималаите, като това е първата експедиция от подпроект 2.

– През месец май на 2016г участвах в 3 експедиции на върхове над 8000 метра, и успях успешно да изкача връх Аннапурна (8091м) на 1 май, връх Макалу (8483м) на 23 май и да достигна под връх Дхаулагири до 7900м (върха е 8170м) на 15 май. Като връх Дхаулагири и Макалу са атакувани в алпийски стил в рамките на няколко дни. Цялата експедиция на Макалу е проведена едва за 4 дни и няма данни за по-​бърза експедиция в света на Макалу.

– Две седмици след като се завърнах от 80 дневната тройна експедиция в Непал, заминах за Пакистан, където се включих в експедиция за изкачване на Гашербрум 1 и Гашербрум 2. За мен е важно да търся границите на вегана като натоварвам физиката и психиката си на максимална степен. След близо един месец престой за аклиматизация на Базовия лагер на Гашербрум, на 21-​ви юли се отправих към Лагер 1 и атака към Гашербрум 2, но на 22-​ри юли валя 26 часа сняг без прекъсване и натрупания сняг не ми позволи да атакувам върха. На 23ти юли Скатов слязох в Базов лагер и взех решение да преустановя експедицията.

Така за 2016 година успях да взема участие в 4 експедиции над 8000 метра, което не е правено от друг веган в света, както и от друг българин.

2016

Анапурна I

8091m

Хималаи

Непал

Първи веган в света

2016

Дхаулагири

8172m

Хималаи

Непал

Достигане до 7900м, алпийски стил

2016

Макалу

8485m

Хималаи

Непал

Първи веган в света/​Експедиция само за 4 дни в алпийски стил

2016

Гашербрум II

8035m

Каракорум

Пакистан

Достигане до 6350м на Гашербрум II

2017 Лхотце 8516 Хималаи
Непал
Първи веган
2017 Еверест юг 8848 Хималаи Непал Първи веган за втори път на Еверест

2018 Чо Ою 8201 Хималаи Китай Първи веган соло без О2

4. Изводи и заключение.

Вече повече от 5 години съм на веган диета и смея да твърдя, че за сега се чувствам много добре и на този етап нямам намерение да променям режима си на хранене. Единствено се запознавам с нови растителни храни, както и комбинации между тях, така че да обогатя менюто си. От друга страна някои лекари са на мнение че, в момента организма ми консумира запасите в тялото ми и след 5-​тата или 6–​тата година като веган, в организма ми ще настъпят усложнения в здравословното ми състояние. Уважавам мнението на лекарите, но за мен е много по-​важно сам да проверя как ще функционира организма ми за напред. Разбира се, както вече казах, всичко това е един експеримент и винаги може да се промени нещо, ако се наложи.

Регулярните медицински прегледи, които си правя, не показват нищо смущаващо. Нивата на витамин B12и калции са в нормата, единствено съдържанието на желязо и билирубин са с леко завишени стойности. За да поддържам нивото на В12 в норма, два пъти в годината, за по три месеца, примемам B12 под формата на таблетки.

За 2014, 2015 и 2016 година съм направил презентации в различни градове на България-​Сливен, Русе, Пловдив, София, Варна, Мездра, Враца, Козлодуй, Стара Загора, Бургас, Хасково и други. Моят пример продължава да увлича младите, хора, обичащи планината и здравословния начин на живот и всички тези мечтатели, които вярват в себе си, искат да намерят себе си и чрез моя пример аз показвам нагледно реализирането на промяната към която те се стремят.

Нека се замислим върху животновъдството, какво ни дава и какво ни отнема. За мен е важно всички хора да имат информация за храната, особено от животински произход и до какво води нейното производство. Как е стигнала животинската храна до трапезата и какво е предизвикала. Тогава вече може всеки сам да реши с какво да се храни и как да живее на тази планета през краткия си земен път.

Ако този режим на хранене без храна от животински произход е подходящ за най-​натоварващата тялото и психиката дейност — височинният алпинизъм, значи може спокойно хората да живеят само с растителна храна. Дори само намаляването на консумацията на месо, риба, мляко, сирене и яйца на половина, ще доведе до намаляване на половина на вредният въглероден отпечатък от животновъдството върху планетата, както и половината площи за отглеждане на храна за животните, може да бъдат залесени с гори или използвани за отглеждане на растителна храна за човека.

Имаме уникална планета, която е прекрасно място за съществуване на нашата човешка раса. За съжаление с глобализирането и индустриализацията все повече унищожаваме природата и най-​вече екосистемите с огромните и многобройни ферми за отглеждане на животни. Всеки ден изчезват растителни и животински видове. Боли ме за тази планета и искам това, което аз виждам сега с очите си, мириша с носа си, чувствам с кожата си и дишам с дробовете си, да могат и нашите деца, внуци и правнуци да имат същият шанс и те да се насладят на красотата и вдъхновението на нашата природа. Просто нека всички се опитаме да живеем колкото може природосъобразно и се опитваме с елементарни неща да предпазваме нашата планета от замърсяване. Не може човек да се нарича и да се мисли за природо-​защитник ако консумира храна от животински произход.

Трябва да се върнем отново към Майката-​природа. Тя ни учи на много неща и ни дава отговори на въпросите. Трябва да пазим природата, защото ще я загубим.

В момента е необходима финансова подкрепа, за да може този експеримент да продължи!


Търсят се спонсори, партньори, спомоществуватели, дарители и хора подпомагащи проекта.

Pro­jekt (Deutsch)

Написана от Mas­ter. Posted in More

Pro­jekt: Vegan für Kraft, Gesund­heit, Schön­heit und Umweltschutz

Die Kraft des men­schlichen Geistes kennt keine Gren­zen

Inhalt:

1. Einleitung

2. Ziele

3. Unterprojekte:

3.1. Unter­pro­jekt 1: Seven Sum­mits Vegan

3.2. Unter­pro­jekt 2: Speed x 14 x 8000 x Vegan

4. Schlussfol­gerun­gen und Zusammenfassung

1. Ein­leitung

Zu träu­men bedeutet mutig, ziel­stre­big, vernün­ftig zu sein und vor allem an sich selbst zu glauben. Der Unter­schied zwis­chen „einen Traum haben“ und diesen Traum zu ver­wirk­lichen hängt von der Kraft deines Geistes ab — Der Glaube an Dich — wie stark ist dein Ver­lan­gen diesen Traum zu real­isieren und was kannst du von dir geben. Diese göt­tliche Geis­teskraft bewegt uns und damit auch die ganze Men­schheit voran zu neuen Horizonten.

Ich heisse Atanas Ska­tov, geb. am 11.03.1978 in Sliven, Bul­gar­ien. Ich habe Pflanzen­schutz an der Agrar Uni­ver­sität Plov­div, Bul­gar­ien studiert und an der Humboldt-​Universität zu Berlin im Fachge­biet Garten­bau als DAAD-​Stipendiat pro­moviert. Ich habe als Wis­senschaftler in Bul­grien und Deutsch­land gear­beitet, auch als Hochschullehrer in Sofia und war Man­ager in pri­vaten Fir­men in Bul­gar­ien und in Deutsch­land. Seit Jan­uar 2007 esse ich kein Fleisch, und seit Dezem­ber 2009 kein Fisch. Im Jan­uar 2012 stellte ich den Kon­sum von tierischer Nahrung kom­plett ein. Bis zum Som­mer 2010 machte ich kein Sport, zuletzt habe ich als Schüler vor mehr als 15 Jahren Bas­ket­ball gespielt.

Seit 6 Jahren führe ich einen Ver­such mit mir selbst durch und hier werde ich Ihnen über diesen Ver­such berichten. Ich habe keinen Anspruch, dass alles was ich mache richtig ist und alle Leute mich unter­stützen sollen. Tat­säch­lich freue ich mich auf Kri­tik und Diskus­sio­nen, weil wir so der Wahrheit näher kom­men kön­nen. Die Welt verän­dert sich ständig, wie wir Men­schen auch und Nichts kann als die let­zte unum­stößliche Erken­nt­nis gew­ertet werden.

Im Jan­uar 2012 habe ich mit der Ver­wirk­lichung meines Pro­jek­tes ange­fan­gen. Mein Pro­jekt ist die Bestei­gung der höch­sten Berge aller sieben Kon­ti­nente und danach die Bestei­gung der 14-​höchsten Berge der Welt über 8000 meter als Veg­aner. Dieses Vorhaben ist zwangsweise ver­bun­den mit der Erforschung der men­schlichen Geis­teskraft, was wiederum innere Frei­heit, gesun­des Essen, vernün­ftige Bewe­gung und auch eine natur­nahe Leben­sart voraussetzt.

Wie kann ein Mann, der niemals in seinem Leben Sport getrieben hat und keine Trainer, Führer, Lehrer und auch keine Erfahrung hat, dieses Ziel erreichen?

Das Exper­i­ment bein­hal­tet das Erproben der Gren­zen des men­schlichen Organ­is­mus und zwar durch psy­chis­che und psy­chis­che Belas­tung ohne den Kon­sum von tierischer Nahrung. Am wichtig­sten ist für mich zu erfahren, ob die veg­ane Ernährung gut geeignet für die Men­schen ist, denn falls die Antwort JA ist, dann wird es möglich, den Kon­sum von Tieren und tierischen Pro­duk­ten zu reduzieren oder sogar kom­plett zu been­den. Das ist nicht nur von großer Bedeu­tung für die Gesund­heit der Men­schen, son­dern hat auch großen Ein­fluss auf die glob­ale Ver­schmutzung und die Prob­lematik des voran­schre­i­t­en­den Bevölkerungswach­s­tums auf der Erde. Die land­wirtschaftlichen Flächen, die für die Pro­duk­tion sowohl von der Nahrung für die Men­schen als auch vom Fut­ter für die Nutztiere genutzt wer­den, sind begrenzt und obwohl in manchen Regio­nen neuen Flächen entste­hen, wer­den doch viele Flächen urban­isiert und deren Sta­tus zu Gewerbe– und Wohnge­bi­eten geän­dert. So oder so die Anzahl der land­wirtschaftlichen Pro­duk­tions­flächen kann nicht ständig ver­größert wer­den. Die Anzahl der Bevölkerung kann aber zunehmen, solange sie sich ernähren kann. Die meis­ten land­wirtschaftlichen Flächen wer­den als Wei­den genutzt. Wenn der Kon­sum von Fleisch und anderen tierischen Pro­duk­ten reduziert wird, kön­nen viel mehr Flächen zur Pro­duk­tion von pflan­zlicher Nahrung genutzt wer­den und so kön­nte die Anzahl der Welt­bevölkerung ansteigen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Tierzucht einen großen Anteil der Umweltver­schmutzung verur­sacht. Die Zer­störung der Ozon­schichtes wird über­wiegend von Methan verur­sacht, das aus dem Ver­dau­ungssys­tem der Tiere entwe­icht. Nach Daten der Vere­in­ten Natio­nen beträgt der Anteil der Emis­sio­nen durch die Tier­hal­tung 50 %. Auf der Erde wer­den jährlich Mil­liar­den von Tieren gezüchtet und aufgegessen und diese Tiere ver­brauchen etwa 23 des Trinkwassers der Welt und gle­ichzeitig tra­gen sie zur Ver­schmutzung der Gewässer bei. Ander­er­seits — um den Markt von tierischen Erzeug­nis­sen zu bedi­enen — wer­den immer mehr Regen­wälder und Wälder abge­holzt und in Wei­den und Felder umge­wan­delt. Dementsprechend wird der Kon­sum von Trinkwasser von dieser Branche stark erhöht. Die Auswirkun­gen auf die Bio­di­ver­stiät und ethis­che Aspekte des Tier­wohls sind auch sehr wichtige The­men. Unsere Erde ist Heim für alle Tier­arten und für den Men­schen und jeder soll die gle­iche Chance haben, dort zu leben, ohne als Nahrung gezüchtet zu wer­den. Für mich ist es sehr wichtig, dass jeder Men­sch sich nach seiner inneren Überzeu­gung, Moral und Wertschätzung ernähren darf.

Für die Ziele des Exper­i­mentes bin ich seit Anfang 2012 Veg­aner gewor­den. Damals hatte ich nur noch Honig kon­sum­iert, seit dem 1. Mai 2015 esse ich auch keinen Honig mehr. Davor war ich schon seit Jan­uar 2007 Veg­e­tarier, wobei ich seit Dezem­ber 2009 keinen Fisch mehr kon­sum­iert habe.

Um die Gren­zen meines Kör­pers und meines Geistes zu erproben, habe ich mich entsch­ieden, Berg­steiger zu wer­den und die höch­sten Berge der Welt zu besteigen. Da der Alpin­is­mus beson­dere psy­chis­che und kör­per­liche Leis­tun­gen voraus­setzt, habe ich mit meinem ersten Unter­pro­jekt ange­fan­gen — „SEVEN SUM­MITS VEGAN“. Danach habe ich auch mein zweites Unter­pro­jekt ges­tartet „Speed x 14 x 8000 x Vegan”, das ich weiter unten beschreibe. Für mich sind die Berge etwas ganz beson­deres, wo ich alles ent­deckt habe, was ich brauche. Dort fühle ich mich in Bal­ance, habe innere Ruhe und ich bin in der Lage über alles nachzu­denken, was mich beschäftigt und die Antworten auf meine Fra­gen zu finden. Ich glaube, dass nicht nur ich mich sehr wohl in den Bergen fühlen kann und dort Energie tanken kann, son­dern auch viele andere Men­schen. Deswe­gen kann ich den anderen nur empfehlen, in Berührung mit den Bergen zu kom­men, wenn sie es wollen. Ein kleiner Spazier­gang, eine Wamder­img — wenn es gefällt, ein­fach weiter machen. Falls die Berge nicht der richtige Ort sind, dann soll man seinen passenden Ort suchen und finden. Jeder Men­sch hat sein Platz auf der Erde, wo er sich wohl fühlt und wo er seine innere Ruhe und Har­monie mit der Umwelt spürt.

Bis zum Som­mer 2010 habe ich mich fast gar nicht aktiv mit Sport beschäftigt, zuletzt hatte ich sportliche Aktiv­itäten in meinen Schul­jahren betrieben. Deswe­gen ist es für mich sehr wichtig zu zeigen, dass ein Men­sch, der nie vorher Sportler war, der keine Trainer, Lehrer, Man­ager, Men­toren und keine Erfahrung mit den Bergen hatte, kann doch als Veg­aner seine Pro­jekte ver­wirk­lichen. Seit dem 1.Januar 2012 habe ich mit dem Train­ing und der Vor­bere­itung für die Bestei­gung der höch­sten Bereg der Welt ange­fan­gen. Das Train­ing wird in Bul­gar­ien und im Aus­land durchge­führt. Ich habe mit schnellem Berglaufen, Jog­ging, Fahrrad­fahren, Yoga ange­fan­gen sowie Schwim­men und Klettern.

Um meine kör­per­liche Form zu überwachen, lasse ich mich medi­zinisch aus­führlich unter­suchen. Zusät­zlich schreibe ich Tage­buch in dem ich meine kör­per­lichen Aktiv­itäten, die Art und Menge meiner Ernährung und so weiter festhalte.

2. Ziele des Projektes

Das Ziel meines Pro­jek­tes ist es den anderen Men­schen zu zeigen, dass es auch eine andere Art von Lebensweise gibt, außer der am meist ver­bre­it­eten. Es ist möglich, dass ein Men­sch, der vorher nie ein Sportler war, auch eine große Belas­tung wie das Berg­steigen mit­machen kann und zwar mit veg­aner Ernährung. Für alles ist die Kraft der unbe­gren­zten men­schlichen Fähigkeiten verantwortlich.

Das Hauptziel meines Pro­jek­tes ist zu prüfen nicht nur, ob die veg­ane Ernährung die kör­per­liche und geistige Eigen­schaften des Men­schen beein­trächti­gen kann, son­dern auch zu sehen, ob mit der veg­a­nen Ernährung der Men­sch in der Lage ist, noch höhere kör­per­liche und geistige Ergeb­nisse zu zeigen.

Ein anderes Ziel des Pro­jek­tes ist zu zeigen, dass man alles erre­ichen kann, wenn man daran glaubt und die nötige Arbeit dafür leis­tet, unseren eige­nen Kör­per und unsere Seele zu unter­suchen und zu finden, was für sie das Beste ist und gle­ichzeitig an den Umweltschutz zu denken und unser bestes zu tun, um die Har­monie zwis­chen Men­sch und Natur zu erhal­ten. An uns selbst und an die Kraft unserer Fähigkeiten zu glauben.

Mein Hauptziel ist, die Gren­zen der men­schlichen Fähigkeiten und die Gren­zen der veg­a­nen Ernährung zu unter­suchen, die unmit­tel­bar mit der Kraft des Geistes und dem Glauben an die unbe­gren­zten Fähigkeiten ver­bun­den sind. Alles soll erst­mal im Kopf geschehen und wenn wir fest daran glauben, dann wird es auch in der Praxis umgesetzt.

3. Unter­pro­jekte:

3.1 Unterprojekt Seven Sum­mits Vegan

Bestei­gung der höch­sten Berge der 7 Kon­ti­nente (Seven Sum­mits Vegan) ohne Kon­sum von tierischer Nahrung.

Beginn: 01.01.2012

Mit dem Start seines Pro­jekts im Jan­uar 2012 beginnt er auch seine sportliche Aktiv­itäten und die Vor­bere­itung für die Bestei­gung der Seven Sum­mits als Veg­aner. Seit diesem Punkt ißt er keine Nahrung tierischer Abstammung

Beginn:

Schi­laufen, Bestei­gun­gen von Bergen im Win­ter in Bul­gar­ien. Im April 2012 kauft er ein Moun­tain­bike zweiter Hand und beginnt an Wet­tkämpfen MTB teilzunehmen, Fahrrad­fahren gehört zu seinem regelmäßi­gen Train­ing. Hauptbeschäf­ti­gung bleibt wan­dern in den Bergen, z.B. 150200 km wöchentlich mit 68 000 m Alti­tude. Als zusät­zliche sportliche Aktiv­itäten macht er Yoga, laufen, schwim­men, kletern, tanzen, MTB und andere.

Leis­tun­gen 2012:

· Erster Platz bei 24 Stun­den MTB Maraton;

· Drit­ter Platz bei Pokal Mur­gash, Bergfahrad­fahren, 63 km, + 2500m denivelation;

· Wan­derung Kom-​Emine, E3, 650 km, + 16 000m;

· 100km Wan­derung Aleko für 16 Stunden;

· Pokal Witosha mit Fahrad, 100 km in 5 Stunden;

· XCO adven­ture Cup (256 km, 3 Tage, 7 Sportarten);

· Bestei­gung die 7 höchten Bergen Bul­gar­iens in 5 Tage;

· Bestei­gung Cerni wrzh Spitze mit dem Fahrad;

· MTB Wetkampf Zarata;

· Win­ter­brevet 225 km., 10 Stunden;

Leis­tun­gen 2013:

· Bestei­gung des höch­sten Berges Afrikas, Uhuru-​5895m am 10.01.2013;

· Bestei­gung des höch­sten Berges Europas, Elbrus.5642m am 06.07.2013;

· Solo-​Besteigung bis 6900m an Peak Lenin 7132m, Pamir;

· Bestei­gung des höch­sten Berges Deutsch­lands – die Zugsp­tize, 2962m in einem Tag von Garmisch-​Partenkirchen und zurück (50 km, +2500m, 11 Std.);

· Wan­derun­gen in den Bay­erische Alpen und Bestei­gung von Bergen über 2000m;

· Bestei­gung 28 Bergen in Rila und Pirin über 2500m in 10 Tagen;

· Eiskletern Skakavica;

Leis­tun­gen 2014:

· Solobestei­gung des höch­sten Berges Süd Amerikas-​Akonkagua 6962m am 04.01.2014;

· Bestei­gung des höch­sten Berges der Erde-​Everest 8848m am 24.05.2014 und runter gehen am sel­ben Tag bis ABC 6440m;Erster Veg­aner auf der Welt, der Ever­est bestiegen ist.

· Ausze­ich­nung als bester Sportler Bul­gar­iens für Monat Mai 2014;

· Bestei­gung des höch­sten Berges der Aus­tralien und Okea­nia– Karstensz pyra­mid, 4884m am 19.11.2014;

· Bestei­gung des höch­sten Berges der Antark­tida– Vin­son Mas­sif, 4902m am 22.12.2014;

3.2 Unterprojekt 2:

Rashe Bestei­gung der höch­sten Berge der Welt (alle 14-​achttausender) ohne Kon­sum von tierischer Nahrung (Speed x 14 x 8000 x Vegan)

Beginn: 01.09.2015

Ende: ofen

Ziele des Pro­jekts 2:

• Bestei­gung der höch­sten Berge der Welt (alle 14-​Achttausender) ohne Kon­sum von tierischer Nahrung; (zum ersten Mal auf der Welt)

• Bestei­gung von 4 Bergen über 8000 Meter in weniger als 100Tagen;

• Bestei­gung der höch­sten Berge der Welt (alle 14-​Achttausender) ohne Kon­sum von tierischer Nahrung inner­halb von 6 Jahren; (zum ersten Mal auf der Welt)

Berg

Hoehe

Gebirge

Land

1.

Everest

8848

Himalaya

Nepal/​China

2.

K2

8611

Karakorum

China/​Pakistan

3.

Kanchendzonga

8586

Himalaya

Nepal/​India

4.

Lhotse

8516

Himalaya

Nepal/​China

5.

Makalu

8485

Himalaya

Nepal/​China

6.

Cho Oyu

8188

Himalaya

Nepal/​China

7.

Dhaulagiri

8167

Himalaya

Nepal

8.

Manaslu

8163

Himalaya

Nepal

9.

Nanga Parbat

8125

Himalaya

Pakistan

10.

Ana­purna I

8091

Himalaya

Nepal

11.

Gasher­brum I

8080

Karakorum

China/​Pakistan

12.

Broad Peak

8051

Karakorum

China/​Pakistan

13.

Gasher­brum II

8034

Karakorum

China/​Pakistan

14.

Shishapangma

8027

Himalaya

China

Leistin­gen von Unter­pro­jekt 2:

2015:

• Am 1.Oktober 2015 habe ich Man­aslu (8165 m) erfol­re­ich bestiegen.

2016:

• Im Mai 2016 habe ich an 3 Expe­di­tio­nen über 8000 teilgenom­men und habe erfol­gre­ich am 1.Mai Anna­purna I (8091 m) bestiegen, am 23.Mai habe ich erfol­gre­ich Makalu (8485 m) in nur in 4 Tagen bestiegen. Eine Woche davor habe ich 7900 m an Dhaula­giri (8167 m) im Alpin­stil erre­icht. Die bei­den Bergen Dhaula­giri und Makalu habe ich in Alpin­style im Rah­men von 5 Tagen attakiert. Die ganze Expe­di­tion am Makalu hat nur 4 Tage gedauert.

• Zwei Wochen nach dieser 80-​tägigen dreifachen Expe­di­tion im Himalaya bin ich nach Pak­istan gereist, wo ich an zwei Expe­di­tio­nen für die Bestei­gung von Gasher­burm I und II teilgenom­men habe. Es ist ganz wichtig für mich nach den Gren­zen des Veg­an­ers zu suchen mit der max­i­malen Hochbe­las­tung für meinen Kör­per und Geist. Lei­der war das Wet­ter im Karako­rum nicht ganz fre­undlich und die Gefahr für eine Bestei­gung zu hoch.

So habe ich 2016 an 4 Expe­di­tio­nen über 8000 Meter teilgenom­men, was noch kein Veg­aner vor mir auf der Welt gemacht hat.

2016

Anna­purna I

8091m

Himalaya

Nepal

Erster Veg­aner auf der Welt

2016

Dhaulagiri

8172m

Himalaya

Nepal

Erre­icht 7900м, alpine style

2016

Makalu

8485m

Himalaya

Nepal

Erster Veg­aner auf der Welt /​Expedition nur in 4 Tage in alpine style

2016

Gasher­brum II

8035m

Karakorum

Pakistan

Erre­icht 6350мGasherburumII

2017:
2017 Lhotse 8516 Himalaya Nepal Erester Veganer
2017 Ever­est south 8848 Himalaya Nepal

Erster Veg­aner fuer zweites mal

· Bestei­gung des höch­sten Berges der North Amer­ica– Denali, 6194m am 20.06.2017;

Mit der Bestei­gung von Denali am 20.06.2017. Atanas Ska­tov hat erfol­gre­ich sein ersten Pro­jekt abgeschlossen und ist der erster Veg­aner auf der Welt und der erster Bul­garer, der Seven Sum­mits abgeschlossen tah, geworden.

2018: Am 13. Mai Atanas Ska­tov hat erfol­gre­ich Mt. Cho Oyu solo ohne Sauer­stoff besteigen.

4.Schlussfol­gerun­gen und Zusammenfassung

Ich habe mich über fünf Jahre vegan ernährt und kann defin­i­tiv sagen, dass ich mich die ganze Zeit über sehr gut fühle und zum aktuellen Zeit­punkt nicht daran denke meine Ernährung zu ändern. Ich fahre damit fort neue pflan­zliche Nahrungsmit­tel in ver­schiede­nen Kom­bi­na­tio­nen auszupro­bieren. Auf der anderen Seite sind viele Ärzte der Mei­n­ung, dass mein Organ­is­mus im Moment die Reser­ven in meinem Kör­per aufzehrt und nach dem fün­ften oder sech­sten Jahr veg­aner Ernährung gesund­heitliche Prob­leme auftreten. Ich respek­tiere die Mei­n­ung der Ärzte, aber für mich ist es wichtig tat­säch­lich zu prüfen wie mein Organ­is­mus in der Zukunft funk­tion­ieren wird. Wie bere­its gesagt ist dies sicher­lich ein Exper­i­ment und wenn es nötig wird kann etwas geän­dert wer­den. Ich glaube das Exper­i­men­tieren nötig ist um ein opti­male Lösung zu finden.

Alle paar Monate lasse ich mich medi­zinisch unter­suchen und gebe Blut­proben ab um den Zus­tand wichtiger Indika­toren für die Gesund­heit zu überwachen. Die medi­zinis­chen Tests, an denen ich teil­nehme, zeigen bisher nichts beun­ruhi­gen­des oder ungewöhn­liches. Der Werte für Vit­a­min B12 und Cal­cium sind nor­mal, nur für Eisen und Bil­liru­bin sind sie leicht erhöht. Den­noch nehme ich zweimal pro Jahr für 3 Monate Vit­a­min B12 als vor­sor­gliche Maßnahme.

Im Zeitraum von 2014 bis 2016 habe ich mehr als 20 Vorträge in ver­schiede­nen Orten in Bul­gar­ien gehal­ten. Mein Beispiel zieht weit­er­hin junge Leute an, die die Berge und einen gesun­den und natür­lichen Lebensstil lieben und auch all die Träumer die an sich selbst glauben und die zu sich finden wollen. Durch mein Beispiel zeige ich Ihnen deut­lich die Ver­wirk­lichung der Verän­derung, die sie anstreben.

Meine Botschaft an alle ist: Ent­deckt was Euch glück­lich macht — in Bal­ance mit sich selbst und der Umwelt. Jeder Traum kann war wer­den, wenn man daran glaubt und die nöti­gen Anstren­gun­gen auf sich nimmt. Ich will zeigen, dass nichts unmöglich ist. Alles ist möglich und jeder soll an seine Träume und die Stärke seines Geistes glauben.

Aber lasst uns über die Tierzucht reflek­tieren, was sie uns gibt und was sie uns nimmt. Für mich ist es wichtig, dass alle Men­schen Infor­ma­tio­nen über ihre Nahrung haben, beson­ders die aus tierischer Herkunft und die Fol­gen der Pro­duk­tion. Wie kommt das Essen aus tierischer Erzeu­gung auf den Tisch und was hat es verur­sacht. Dann kann jeder für sich selbst entschei­den was er isst und wie er auf diesem Plan­eten leben will.

Wenn die veg­ane Ernährungsweise sich als gesund für uns Men­schen her­ausstellt, kön­nte sie den Kon­sum von Fleisch und anderen tierischen Pro­duk­ten ins­ge­samt reduzieren. Dies wird zu einer nach­halti­gen Reduk­tion der Ver­schmutzung auf unseren Plan­eten beitra­gen, die durch die Tier­hal­tung und die indus­trielle Pro­duk­tion von tierischen Pro­duk­ten entsteht. Weit­er­hin würde land­wirtschaftlich Fläche frei, die zur Pro­duk­tion von pflan­zlicher Nahrung genutzt wer­den kann und so kön­nte das Prob­lem des Welthungers gelöst und ein sicherer und gerechter Anstieg der Welt­bevölkerung ermöglicht wer­den. Weit­er­hin würde dies die Zer­störung von Urwäldern und Wild­nis been­den, die derzeit stat­tfindet um den Ansprüchen der Tier­hal­tung gerecht zu wer­den. Auch die Ver­schwen­dung von Trinkwasser­res­sourcen kön­nte reduziert wer­den. Auf­forstun­gen von Wäldern kön­nten auf den nun freige­wor­den Flächen stat­tfinden. Dieses Exper­i­ment ist von aus­ge­sproch­ener Wichtigkeit für die gesamte Men­schheit und die Erhal­tung der Natur auf unseren Planeten.

Wir bewohnen einen einzi­gar­ti­gen Plan­eten, der ein wun­der­voller Ort für das Leben der Men­schheit ist. Lei­der zer­stören wir durch die Glob­al­isierung und Indus­tri­al­isierung immer mehr die Natur und die Ökosys­teme, nicht zuletzt durch den Bau von zahlre­ichen, riesi­gen Far­men für die Tier­hal­tung. Jeden Tag ver­schwinden Pflanzen und Tier­arten. Es schmerzt mich für den Plan­eten und ich möchte, dass unsere Kinder, Enkel und Urenkel die selbe Möglichkeit haben die Schön­heit und Inspi­ra­tion der Natur zu genießen — das mit mir zu teilen was ich jetzt mit meinen Augen sehe, mit meiner Nase rieche, mit meiner Haut fühle und mit meinen Lun­gen atme. Lasst uns alle ver­suchen unser Leben so umweltscho­nend zu gestal­ten wie möglich, und lasst uns ver­suchen unseren Plan­eten vor der Zer­störung zu bewahren. Nie­mand kann sich einen Umweltschützer nen­nen oder für einen hal­ten, während er weit­er­hin Nahrung tierischer Herkunft konsumiert.

Um mit diesem Exper­i­ment fortz­u­fahren, benötige ich erhe­bliche finanzielle Unter­stützung. Bitte unter­stützen sie mein Pro­jekt und zusam­men ändern wir die Welt!

Ο αλπινιστής Ατανάς Σκάτοφ: Η λέξη-​κλειδί στην ορειβασία είνια „υπομονή“

Συχνά ένας άνθρωπος κάνει όνειρα για τις κορυφές που θέλει να πετύχει, αλλά διάφορα επινοημένα εμπόδια κόβουν τα φτερά του ακόμα πριν τα απλώσει. Ο 36 ετών Ατανάς Σκάτοφ όμως δεν είναι από τους ανθρώπους αυτούς. Τολμά να ξεπερνά τα εμπόδια που μόνοι βάζουμε μπροστά μας και τραβάει ευθεία προς τα όνειρά του.

Συμμερίζεται ότι άρχισε να ασχολείται με σπορ σε ηλικία ακόμα 4 ετών, και ήδη η αθλητική βιογραφία του είναι αρκετά πλούσια. Το 2012 βγαίνει πρώτος στον 24ωρο μαραθώνιο δρόμο ορεινής ποδηλασίας και συμμετέχει στην αναρρίχηση ταχύτητας των 7 υψηλότερων κορυφών της Βουλγαρίας.

Στις 24 Μαΐου φέτος γίνεται ο 13ος Βούλγαρος και ο πρώτος χορτοφάγος βίγκαν στον κόσμο, που κατακτά την υψηλότερη κορυφή — το Έβερεστ. Θα διευκρινίσουμε ότι ο Ατανάς Σκάτοφ είναι χορτοφάγος από το 2006 , ενώ από τον Μάρτιο του 2012 σταματά οριστικά την κατανάλωση ζωικών προϊόντων με εξαίρεση το μέλι.

Το Έβερεστ είναι η τέταρτη κορυφή στο σχέδιο του για αναρρίχηση των 7 υψηλότερων κορυφών του κόσμου, που άρχισε στην 1ηΜαρτίου του 2012 και πρέπει να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015, ενώ ο στόχος του είναι να δείξει ότι και χωρίς την κατανάλωση ζωικών προϊόντων άνθρωπος μπορεί να ζει πλήρως.

Πριν το Έβερεστ κατακτά αλλεπάλληλα την αφρικανική κορυφή Ουχούρου, την ευρωπαϊκή Έλμπρους και την Ακονκάγκουα της Νότιας Αμερικής.

Σημειώνοντας ότι θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο τουρίστα απ’ όσο αλπινιστή ο Ατανάς μας διηγείται τα εξής: „Με ορειβασία ασχολούμαι από πολύ πρόσφατα, ενώ με τουρισμό από το 2010, όταν για πρώτη φορά πέρασα το δρομολόγιο από την κορυφή Κομ έως το ακρωτήριο Εμινέ, δρομολόγιο με μήκος μεγαλύτερο από 700 χλμ. Το επανέλαβα το φθινόπωρο του 2011. Από τότε ασχολούμαι με τουρισμό, ενώ με αναρρίχηση από το 2012. Ουσιαστικά με ορειβασία ασχολούμαι μόλις από μερικούς μήνες.

Για να ολοκληρώσει το σχέδιο του για τις 7 υψηλότερες κορφές του κόσμου του μένουν η κορυφή Βίνσεντ στην Ανταρκτική, η Πουντσάκ Τζάγια στην Ωκεανία και η Μακκίνλι στη Βόρεια Αμερική.

Στην ερώτηση ποια θα είναι η επόμενη κορυφή, ο Ατανάς απαντά με γέλιο ότι και οι τρις ταυτόχρονα, ενώ σε συνέχεια διευκρινίζει ότι όλα εξαρτώνται από την χρηματοδότηση. Στην προσωπική του ιστοσελίδα ανέβασε έναν λογαριασμό για δωρεές, στον οποίο ο καθένας που θέλει μπορεί να τον υποστηρίξει οικονομικά. Εάν υλοποιήσει το σχέδιό του, ο Ατανάς θα γίνει ο πρώτος Βούλγαρος και ο πρώτος βίγκαν στον κόσμο που κατέκτησε τις 7 υψηλότερες κορφές του κόσμου .

Πώς προετοιμάζεται για τις αποστολές του;
„Κατ αρχήν πριν αποστολή σχεδόν δεν κάνω κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, επειδή προπονούμε όλο το χρόνο. Δεν έχω σταματήσει από το φθινόπωρο του 2011. Σχεδόν κάθε μέρα προπονούμαι και συνεχίζω και πριν τις αποστολές“.

Ποιο είναι το αίσθημα όταν ανέβεις στην „σκεπή του κόσμου“;
Το αίσθημα είναι πολύ ευχάριστο. Γεμίζεις θετική ενέργεια. Το αίσθημα ότι έχει φτάσει επάνω και είσαι γερός είναι απίθανο. Αφετέρου ξέρεις ότι πρέπει και να γυρίσεις που είναι αρκετά πιο δύσκολο επειδή ήδη είσαι κουρασμένος. Επάνω όμως είναι πολύ όμορφα. Απίθανα“.

Ποιες σύμφωνα με τον Ατανάς είναι οι λέξεις κλειδί στην ορειβασία;
„Οι λέξεις κλειδί στην ορειβασία; Υπομονή. Πρώτα πρέπει να έχεις υπομονή, επειδή συχνά περιμένεις μέρες στην κατασκήνωση βάσης κατάλληλο καιρό. Επίσης πρέπει να είσαι ψυχολογικά πολύ σταθερός γιατί προκύπτον προβλήματα που πρέπει να λύσεις. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός σαν πνεύμα“.

Όταν τελειώσει το σχέδιο του αυτό, ο Ατανάς Σκάτοφ σκοπεύει να ανέβει μία από τις πιο δύσκολες κορφές του κόσμου – την Κ2 στα Ιμαλάια.


Μετάφραση: Σοφία Μπόντσεβα

Източник: http://​bnr​.bg/

Pas Ever­estit Atanas Ska­tov ngre sy lart K2

36-​vjeçari Atanas Ska­tov është prej atyre njerëzve të cilët flu­tur­o­jnë lart në ëndr­rat e veta, kapërce­jnë penge­sat e jetës dhe sfi­do­jnë veten e tyre në sport. Megjithëse ka fil­luar të mer­ret me sport para katër vjetëve, Atanas ka biografi me shumë arritje sportive. Në vitin 2012 bull­gari zuri vendin e parë në mara­tonën 24-​orësh të çik­l­izmit malor dhe mori pjesë në ngjit­jen e 7 majave më të larta të Bull­gar­isë. Siv­jet më 24 maj Atans Ska­tov u bë bull­gari i 13-​të dhe njëko­hë­sisht veg­ani i parë në botë, i cili ngjiti në majën më të lartë të glo­bit – Everst (8848 metra).

Atans Ska­tov është veg­je­tar­ian që nga viti 2006 dhe nga viti 2012 bëhet vegan – nuk kon­sumon fare pro­dukte bul­meti, por mjaltin e ha. Bull­gari është përf­shirë në pro­jek­tin e ngjit­jes së 7 majave më të larta të glo­bit i cili pro­jekt star­toi vitin 2012 dhe duhet për­fun­d­uar deri në fund të 2015-​ës. Bull­gari ka për qël­lim të tre­gojë se pa u kon­sumuar bul­meti, njeriu mund të jetojë plotë­sisht. Para Ever­stit këmba e Atanas Ska­tovit shkeli njërën pas tjetrës majën më të lartë të Afrikës – Uhuru (5895 metra), majën më të lartë të Evropës – Elbrus (5642 metra) dhe majën më të lartë të Amerikës së Jugut – Akonk­agua (6962 metra).

Atanas e kon­sideron veten e tij më tepër tur­ist se si alpin­ist: “Me alpinizëm mer­rem prej pak kohësh – pohon bull­gari. – Ndërsa me tur­izëm malor që nga viti 2010, kur për herë të parë kalova itin­er­arin 700 kilo­me­trash nga maja Kom deri te maja Emine. Këtë itin­erar e kam kaluar dy herë. Që atëherë mer­rem me tur­izëm. Në vitin 2012 fillova t’u ngjitem shkëm­bin­jve. Në fakt me alpinizëm mer­rem pasi u ngjita në Ever­est, pra para disa muajsh.”

Atanas Ska­tovit i mbetet t’u ngjitet tri majave nga më të lar­tat e glo­bit – Vin­cent (4982 metra) në Antark­tidë, Punçak Xhaja (4884 metra) në Oqeani dhe Maknili (6193 metra) në Amerikën e Veriut. Nëse ngjitet në këto maja Atanas do të bëhet veg­ani i parë i botës i cili ka valëvi­tur fla­murin bull­gar në shtatë majat më të larta të globit.

Si për­gatitet ai për këtë aksion të madh?

“Zakon­isht nuk për­gatitem në ndonjë mënyrë të veçantë para eks­ped­itës, sepse tra­jnoj gjatë tërë vitit. Që nga vjeshta e 2011-​ës bëhem gati për këto ngjitje. Pothua­jse çdo ditë bëj sport.”

Çfarë do të thotë për ju t’i ngjiteni çatisë së botës?

“Ndjen­jat janë shumë poz­i­tive. Emo­cioni që je mbe­tur i gjallë aty lartë është tepër i madh. Nga ana tjetër po shqetë­so­hesh se si do të zbresësh poshtë, sepse je i lod­hur. Lart është jashtëza­kon­isht e bukur. Para­men­doni kufirin midis Nepalit dhe Tibetit, p.sh. Nga të dyja anët ka maja me lartësi mbi 8 mijë metra. Në çdo anë duk­sh­mëria është 100150 kilo­me­tra larg. Është e mrekullueshme”.

Cilat janë fjalët kyçe në alpinizëm?

“Durim, sepse shpesh­herë kalon ditë të tëra në bazë duke pritur mot të mirë. Duhet po ashtu të jesh me psikikë sta­bile, sepse gjith­monë shfaqen prob­leme për t’u zgjid­hur. Shpirtin duhet ta kesh të fortë.”

Pasi ta mbyllë këtë pro­jekt Atanas Ska­tov parashikon t’i ngjitet njërës nga majat me të vështira të botës – K2 (8611 metra) në Himalaje. Për ngjit­jen e K2 nevo­jitet për­gatitja jashtëza­kon­isht e mirë fizike e psikologjike, si dhe spon­sorë. Le t’i uro­jmë Atan­a­sit suk­sese në real­iz­imin e ëndr­rave të tij. Dhe po ashtu le të thek­so­jmë se ky nuk është i vetmi bull­gar i cili ngre sy lart majës K2. Gjatë kor­rikut pritet që maja të “sul­mo­het” nga alpin­isti i njo­hur bull­gar dhe njëko­hë­sisht zoolog Bojan Petrov dhe nga Mlladen Dankov. Me rastin e përv­je­torit të 60-​të të ngjit­jes së parë të K2 nga ital­ianët Akile Kom­pan­joni dhe Lino Laçedeli (31 kor­rik 1952) në Insti­tutin Polonez në Sofje do të pro­jek­to­hen filma mbi temën “Me e bukura dhe më e vështira”.

Për­gatiti në shqip: Anna Kapitanova

Източник: http://​bnr​.bg/

После Эвереста Атанас Скатов намерен покорить К-​2

Каждый мечтает покорить свою вершину, но вымышленные препятствия и условности даже не дают ему взлететь. 36-​летний Атанас Скатов, однако, не из тех людей, и с большим упорством осуществляет свои мечты. Активно заниматься спортом этот человек начал всего 4 года назад, но у него уже солидная биография. В 2012 г. он занял первое место в односуточном марафоне в соревнованиях на горных велосипедах и участвовал в скоростном подъеме на 7 вершин Болгарии. 24 мая с.г. он стал 13-​м болгарином и первым веганом в мире, покорившем высочайшую вершину планеты Эверест (8848 м). Следует уточнить, что Атанас Скатов стал вегетарианцем в 2006 г., а с марта 2012 г. он полностью прекратил потребление продуктов животного происхождения, за исключением пчелиного меда.

Эверест для него стал четвертой вершиной по проекту восхождения на 7 самых высоких пиков в Азии, стартовавший 1 марта 2012 г. Предусмотрено окончить его до конца 2015 г., а цель в случае доказать, что и без потребления продуктов животного происхождения человек может жить совсем полноценно. Перед Крышей мира человек с горной фамилией Скатов последовательно поднялся на высочайшую вершину Африки Ухуру (5895 м), Эльбрус в Европе (5642 м) и Аконкагуа в Южной Америке (6962 м). Подчеркивая, что он считает себя, скорее, туристом, нежели альпинистом, этот болгарин рассказывает о своем увлечении следующее:

„Альпинизмом я стал заниматься совсем недавно, а туризмом и горным туризмом с 2010 г., когда впервые прошел по маршруту протяженностью 700 км от вершины Ком на западе Болгарии до мыса Эмине у Черного моря. После этого я повторил его осенью 2011 г. С тех пор и занимаюсь туризмом. Скалолазанием я стал заниматься в 2012 г., так что альпинизмом я практически начал заниматься незадолго до Эвереста и немного времени после этого, т.е. всего несколько месяцев”.

Чтобы осуществить свое намерение покорить 7 высочайших вершин континентов, Атанасу остается еще побывать на Винсенте на Антарктиде (4982 м), Пунчак-​Джая в Новой Гвинее (4884 м) (относимую к Океании) и Мак-​Кинли в Северной Америке (6193 м). На вопрос о том, какая будет следующей, он не без юмора ответил, что смотрит одновременно на все три, но все зависит от финансирования. На своем личном сайте он открыл личный счет для дарителей, желающих поддержать его. В случае реализации проекта Атанас Скатов станет первым болгарином и первым веганом в мире, покорившем все семь континентальных лидеров. Как же он готовится ко всему:

„В принципе перед экспедицией я не занимаюсь спецподготовкой, т.к. не перестаю тренироваться круглый год. Я ни разу не прекращал тренировок с их начала осенью 2011 г. Почти ежедневно у меня предусмотрена какая-​то нагрузка”.

Какое чувство испытывает человек, очутившись на Крыше мира?

„Становится очень приятно. Это заряжает положительной энергией. Само переживание того, что ты добрался до вершины живым и здоровым, очень сильное. С другой стороны, ясно, что обратный путь не менее трудный, да и усталость уже немалая. Всегда думаешь об обратном пути, о том, чтобы не обморозить руки и ноги, проверяешь свое тело, все ли в порядке… А там очень красиво. Это граница между Непалом и Тибетом. По обе стороны вздымаются вершины по 8, 7, 6 тысяч м. Видимость сверху на 100150 км вокруг. Невероятно!”

Какие понятия можно считать ключевыми в альпинизме?

„Ключевые понятия – это терпение. Прежде всего, потому что порой приходится просиживать сутками в базовом лагере из-​за непогоды. Нужно также иметь устойчивую психику, потому что всегда возникают проблемы, с которыми нужно справиться. И нужно иметь сильный дух”.

По окончании этого проекта Атанас Скатов намеревается взойти на вторую по высоте в мире вершину в Каракорумах – К2 (8611 м). Для этого нужны невероятная физическая и психическая подготовка, а, разумеется, и спонсоры. Пожелаем Атанасу успешно реализовать свои планы. А это не единственный болгарин, подглядывающий на вершину Чогори, как еще известен К-​2. Покорить его намереваются болгарский альпинист и зоолог Боян Петров и еще Младен Данков. В связи с первовосхождением 60 лет назад на К-​2 31 июля 1954 г. итальянцами Ачилле Компаньони и Лино Лачедели с 30 июня по 3 июля в зале Польского института в Софии будет представлена кинопанорама под названием “Самый красивый и наиболее трудный пик”.

Перевод Петра Григорьева

Източник: http://​bnr​.bg/

Връзка с мен

(00359) 876 325 860
drskatov@​gmail.​com

Дарение чрез PayPal

Банкова сметка

Банкови сметки: Уникредит Булбанк BIC: UNCR­BGSF
Сметка в лева IBAN: BG75UNCR70001521430722